1. બાયોગેસમાં મુખ્યત્વે શું હોય છે ?
 • મિથેન વાયુ

2. માનવીની ચામડી મહતમ કેટલુંતાપમાન સહન કરી શકે છે ?
 • 60* સે.

3. વીજળીનો બલ્બ ક્યાં સિધ્ધાંત મુજબ કાર્ય કરે છે ?
 • વિદ્યુતશક્તિનું પ્રકાશ શક્તિમાં રૂપાંતર

4. સી.વી.રામનને નોબલ પારિતોષિક ક્યાં ક્ષેત્રે પ્રાપ્ત થયું હતું ?
 • ભૌતિક વિજ્ઞાન

5. પૃથ્વી પર સૌપ્રથમ જીવનો ઉદભવ શામાં થયો હતો ?
 • પાણીમાં

6. આ કોની આત્મકથા છે. " ધ મેન હુ ન્યુ ઇન્ફીનિટી ".
 • શ્રીનિવાસ રામાનુજન

7. શરીરનું કયું અંગ, પાણી,ચરબી અને ચયાપચયની ક્રિયામાં વધેલો કચરો શરીરની બહાર કાઢે છે ?
 • ચામડી

8. સુપર કોમ્ય્પુટરની શોધ કોને કરી હતી ?
 • જે.એચ.ટસેલ

9. એક્સરે ખરેખર શું ચીજ છે ?
 • વીજ ચુંબકીય તરંગો

10. ટી.વી. માં પડદા ઉપર દ્રશ્ય ક્યાં ત્રણ રંગોના મિશ્રણથી બને છે ?
 • લાલ , લીલો , વાદળી

11. બાળકની જાતિ નક્કી કરવા માટે કયો ફેક્ટર ભાગ ભજવે છે ?
 • પિતાના રંગસૂત્ર

12. કોમ્ય્પુટર અને ઈલેક્ટ્રોનિક આઈટમોમાં વપરાતી IC શેમાંથી બને છે ?
 • સિલિકોનમાંથી

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top