આ એક્સલ શીટો ના નિર્માતા-જીતેન્દ્ર પટેલ (ગોઝારીયા)

Income tax Calculator ( F.Y 2011-12) - For School Employee

 એરિયર્સ ગણતરી ( Due to Pay band effect ) April 2010 to Dec 2011

ઈટાદરા હાઈસ્કૂલ - તા. માણસાના ઉત્સાહી શિક્ષકશ્રી વિજયભાઈ પટેલે ધોરણ - ૯ SCE અંતર્ગત પત્રકો માટે એક્સેલ ફાઈલ બનાવી છે જે અત્રે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરવાથી ખુલશે.  વિજયભાઈનો મોબાઈલ નંબર ૯૮૭૯૦૩૧૮૫૫ છે. 
ધોરણ - ૯ SCE અંતર્ગત પત્રકો

કોઈપણ બે સંખ્યા વચ્ચેની અવિભાજ્ય સંખ્યા શોધો

Salary slip 
  ઝડપથી કોઈપણ સંખ્યાના અવયવ પાડો  

ઉંમર શોધક કેલ્ક્યુલેટર (Age Calculation Calculator)
life time calender
ચિત્ર બારીકાઈથી જોઈ મગજ


  • દેશના કોઈપણ સ્થળનો એસ.ટી.ડી કોડ સરળતાથી શોધો

  • ગ્રેજ્યુએટી ગણનયંત્ર

  • વાહન - ઘર લોન વ્યાજ ગણન યંત્ર

  • જી.પી.એફ સ્લીપ

  • ઘરેલું બજેટને ઓળખો ( HOME BUDGET PLANNER )

  • 6 Pay Arrears Calculation ( New Pay Band Effect )

  • Change Currency in word format ( Open file and click on enable button )


  •  
    Top