1. રેડિયમની કાચી ધાતુનું નામજણાવો ?
 • પીચ બ્લેંડી

2. વિટામીન B12 નું બીજું નામ શું છે ?

 • સાઈનોકોબાલેમીન

3. હાડકાની રાખમાં શું હોય છે?

 • કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ

4. ભેંસના દુધમાં ચરબીનું પ્રમાણ કેટલું હોય છે ?

 • 7.38 %

5. પ્રવાહીને ગરમ કરતા તેની ઘનતામાં શું ફેરફાર થાય છે?

 • તેની ઘનતામાં ઘટાડો થાય છે.

6. કુદરતી મળતા રબરને સખત બનાવવા માટે તેમાં શું ઉમેરવામાં આવે છે ?

 • સલ્ફર

7. લીવરમાં કયા વિટામીનનો સમાવેશ થાય છે ?

 • વિટામીન -A

8. ભારતમાં વિજ્ઞાન દિવસ કયા વૈજ્ઞાનિકની યાદમાં મનાવવામાં આવે છે ?

 • ડૉ.સી.વી.રામન

9. વિશ્વની પ્રયોગ શાળા કઈ છે?

 • એન્ટાર્કટિકા

10. લોજિક બોંબ શું છે ?

 • કોમ્પ્યુટર વાઇરસ

11. કોઈ ઝેરી પ્રાણી આપણને કરડે તો સૌથી પહેલા શાના પરઅસર થાય છે ?

 • ચેતાતંત્ર પર

12. લવિંગ શામાંથી મળે છે ?

 • ફૂલની કળીમાંથી

13. લોહીના નકામા કચરાને દૂર કરવાનું કાર્ય કોણ કરે છે ?

 • મુત્રપિંડ (કિડની )

14. ડાઇન એ શાનો એકમ છે ?
 • બળનો એકમ

15. ખાવાના સોડાનું રાસાયણિક નામ જણાવો ?

 • સોડીયમ બાયકાર્બોનેટ (NaHco3 )

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top