-: વિશ્વની સાત અજાયબીઓ :-

 

(1) ઈજિપ્તના પિરામિડ
(2) તાજમહાલ
(3) પિઝાનો ઢળતો મિનારો
(4) પનામા નહેર
(5) એમ્પાયર સ્ટેટ્સ બિલ્ડિંગ
(6) બેબીલોનના બગીચા
(7) ચીનની મહાન દીવાલ

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top