વિશ્વમાં બાળ દિનની ઉજવણી કયાં અને કયારે થાય છે?

દેશ     >>   તારીખ


ભારત >> ૧૪,નવેમ્બર
 

જાપાન >> પ,મે
 

શ્રીલંકા >> ૧,ઓકટોબર
 

અમેરિકા >> પ્રથમ રવિવાર,ઓકટોબર
 

ઈન્ડોનેશિયા >> ર૩,જુલાઈ
 

ઈરાન >> ૮,ઓકટોબર
 

ચીન >> ૧,જૂન
 

સીંગાપોર >> ૧,જૂન
 

યુનિવર્સલ ચિલ્ડ્રન ડે>> ર૦,નવેમ્બર
 

ઈન્ટરનેશનલ ચિલ્ડ્રન ડે>> ૧,જુન

Post a Comment

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top