» દિપકભાઈ પંચાલ પાસેથી ગુણોત્સવ-૨૦૧૩ ધોરણ ૨ થી ૫ ના કસોટી પેપર મળેલ છે.
» કસોટી પેપર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.


ગુણોત્સવ - 4 પ્રશ્નપત્રો
ધોરણ - ૬
ધોરણ - ૭
ધોરણ - ૮


Post a Comment

 1. @ great job @

  ReplyDelete
 2. Thanks dear great job kage raho.

  ReplyDelete
 3. dhoran 2 thi 5 gunotsava mate paper download karo
  http://www.shixan.in/gunotsav.html

  ReplyDelete
 4. dhoran 2 thi 5 gunotsava mate paper download karo
  http://www.shixan.in/gunotsav.html

  ReplyDelete

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top