ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શિક્ષણ સહાયક (સરકારી શાળા) માટેના અરજી પત્રક ભરેલ હોય અને ઈમેલ રીસેટ કરવા માંગતા હોય તે ૦૭૯-૨૩૨૫૬૫૯૨ પર કોલ કરો.
ઈમેલ રીસેટ કરવા સંપર્ક કરો : ૦૭૯-૨૩૨૫૬૫૯૨, ૦૭૯-૨૩૨૫૬૫૯૩, ૦૭૯-૨૩૨૫૬૫૯૪

Post a Comment

  1. સર, નમસ્તે,
    કઇ સરકારી શાળાના ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક વિભાગમાં કયા વિષયની અને કઇ કેટેગરીની જગ્યા શિક્ષણ સહાયકથી ભરવાપાત્ર છે તે જણાવશો તો આપની મહેરબાની થશે..! આભાર સહ..! - બી.અર્જુન

    ReplyDelete

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top