ટેટ પાસ ઉમેદવારોને જાણ કરવામાં આવે છે કે ટુંક સમયમાં સરકાર વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરે તે માટે ગુજરાતના શિક્ષણમંત્રીને ગાંધીનગર આવેદનપત્ર આપવા માટે જવાનુ છે તો જે ટેટ પાસ ઉમેદવારો પોતાની ઇચ્છાથી જોડાવા માગતા હોય તેઓએ નીચે કોન્ટેકટ કરીને નામ લખાવી દેવા.
 KALPESH SABVA (PATEL) MO:- 97 23 44 68 48

Post a Comment

  1. aao miro jaldi thi kalpeshbhai ne nam nodhao ane bharti ma jodavoo.
    aa aapna sauna mate chhe.

    ReplyDelete

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top