ધોરણ 1 થી 5 માં વિદ્યાસહાયક ભરતી માટેની ટેટ - 1 ની પરીક્ષા જે તાલીમાર્થીઓએ પાસ કરેલી છે તે બધાએ ભેગા મળીને વિદ્યાસહાયકની ભરતી થાય તે માટે આંદોલન કરવાનું હોવાથી નીચેના નંબર પર કોન્ટેક કરવો.

હર્શદભાઈ   : 9722848582
નિતેશભાઈ : 9712325962

Post a Comment

  1. ભાઈ 11-12 ની ભરતી માટે આવેદન પત્ આપવા માટે કંઈક કરોતો ઘણુ સારું

    ReplyDelete

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top