અરજી તા.૭/૧/૨૦૧૩ થી તા.૧૭/૧/૨૦૧૩ બપોરે ૩:૦૦ વાગ્યા સુધી કરી શકાશે.

વય મર્યાદા:- ૨૮ વર્ષને બદલે ૩૦વર્ષ કરેલ છે.(તા.૧૦/૧૦/ ­૨૦૧૨ સુધી)
વધુ માહિતી માટે  હીં ક્લિક કરો.
ઓનલાઇન અરજી કરવા હીં ક્લિક કરો .

Post a Comment

 1. i have Passed TET-I and in TET-II failed..

  I am eligible for VIdhyashak Bharti-2012

  So, Mr.Ronak Patel

  Please tell me...Hurry up..

  ReplyDelete
 2. Ha Bhai Tame Apply Kari Sako Cho Apply Kari Do.

  ReplyDelete

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top