આ કેસ બ્લાઇન્ડ પીપલ એસોસીએશન અંધજન મંડળે તા.૦૫/૦૯/૨૦૧૧ ના દિવસે કરેલો છે
» વધુ માહિતી માટે :- વિદ્યાસહાયક ભરતી અંતર્ગત અગત્યની જાહેરાત

Post a Comment

 1. Sir Biji Bharati ne AA cse lagu pade ke matra Vidhyasahayak ne j Lagu Padase ?
  biji bharati aavi sake?

  ReplyDelete
 2. Sir Biji Bharati ne AA cse lagu pade ke matra Vidhyasahayak ne j Lagu Padase ?
  biji bharati aavi sake?

  ReplyDelete
 3. 07/02/2013 Na Roj Court No Chukado Aapva Ma Aavse Tevu Janva Malyu Che.

  ReplyDelete
 4. Next tet 2 ni exam kyare aavse ane tema maths sci ni bharti ketlani 6?

  ReplyDelete
 5. Next tet 2 ni exam kyare 6? Tema ketlani bharti 6?

  ReplyDelete
 6. job mate tet pass candidates 1 varasthi rah joine betha chhe ane potanucareer banavava mange chhe.

  ReplyDelete
 7. સર tet પાસ થયેલા ઊમેદવાર ને ભરતી ક્યારે કર છે ?

  ReplyDelete

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top