શું તમે બ્લોગ પર રાઈટ ક્લિક અને વર્ડ સિલેક્ટ બંધ કરવા માગો છો?
શું તમે તમારી બ્લોગ પોસ્ટ નકલ કરનાર થી બચાવા માગો છો?


સૌ પ્રથમ બ્લોગરમાં સાઈન ઇન કરો.
Dashboard > Layout > Aad a Gadget > HTML/Javascript પર ક્લિક કરો.
પછી નીચે આપેલ જાવાસ્ક્રિપ્ટ કોપી કરી પેસ્ટ કરી દો.

આ પોસ્ટ વિષે વધુ માહિતી મેળવવા માટે મે help@rbpatel.in પર ઈમેલ કરી માહિતી મેળવી શકો છો.


અને હા મિત્રો આ બ્લોગર ટીપ્સ વિષે તમારો અભિપ્રાય કોમેન્ટબોક્ષમાં જરુર થી લખજો.

<script language="JavaScript">
var message="Do Not Copy This Blog Thanks.!";
///////////////////////////////////
function clickIE() {if (document.all) {alert(message);return false;}}
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {alert(message);return false;}}}
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}

document.oncontextmenu=new Function("return false")
// --> 
</script>
<script type="text/javascript">

/***********************************************
* Disable select-text script- © Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
* Modified here to exclude form tags properly, cross browser by jscheuer1
***********************************************/

//form tags to omit:
var omitformtags=["input", "textarea", "select"]

function disableselect(e){
for (i = 0; i < omitformtags.length; i++)
if (omitformtags[i]==(e.target.tagName.toLowerCase()))
return;
return false
}

function reEnable(){
return true
}

function noSelect(){
if (typeof document.onselectstart!="undefined"){
document.onselectstart=new Function ("return false")
if (document.getElementsByTagName){
tags=document.getElementsByTagName('*')
for (j = 0; j < tags.length; j++){
for (i = 0; i < omitformtags.length; i++)
if (tags[j].tagName.toLowerCase()==omitformtags[i]){
tags[j].onselectstart=function(){
document.onselectstart=new Function ('return true')
}
if (tags[j].onmouseup!==null){
var mUp=tags[j].onmouseup.toString()
mUp='document.onselectstart=new Function (\'return false\');\n'+mUp.substr(mUp.indexOf('{')+2,mUp.lastIndexOf('}')-mUp.indexOf('{')-3);
tags[j].onmouseup=new Function(mUp);
}
else{
tags[j].onmouseup=function(){
document.onselectstart=new Function ('return false')
}
}
}
}
}
}
else{
document.onmousedown=disableselect
document.onmouseup=reEnable
}
}

window.onload=noSelect;
</script>

Post a Comment

 1. Thanks Ronakbhai.

  ReplyDelete
 2. Good job and thanks ronakbhai

  ReplyDelete
 3. સંદિપ પરમારJanuary 1, 2013 at 7:16 PM

  બધા મિત્રો આનો ઉપયોગ કરો જેથી કોઇ બ્લોગ ની કોપી ના કરી શકે.
  રોનકભાઇ બ્લોગર ટીપ્સ માટે તમારો આભાર.

  ReplyDelete
 4. તમારી ટીપ્સ ઉતમ છે.- નયન પરમાર,ડીસા

  ReplyDelete
 5. PLEASE A CODE SEND ME psatishbhai@gmail.com

  ReplyDelete
 6. Satishbhai Tamara Email Id Par Mail Mokli Didhel Che.

  ReplyDelete

➜ Your feedback is always important to us
➜ Do not post any spam comments here,it will be directly remove upon our review and .
➜ Don't add website URL in your comments.

 
Top